Цивільні справи
04.12.2021
Сімейні спори
04.12.2021

Адміністративна справа

Адміністративна справа — переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої владиорган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Синонімом цього поняття є справа адміністративної юрисдикції.

В інших країнах адміністративними справами можуть називати справи про адміністративні правопорушення.

В діловодстві суду адміністративною справою називають упорядковану сукупність матеріалів (докази, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали), що мають значення для конкретного судового провадження.

Особливістю адміністративних справ є наявність у складі їх учасників приватного елемента (громадянин, юридична особа приватного права тощо) і публічного елемента (суб’єкт владних повноважень). Вони порушуються, як правило, за ініціативою приватної сторони. Якщо у спорі між приватним і публічним елементом останній здійснює не управлінські, а, наприклад, господарські функції, така справа не є адміністративною.

До числа адміністративних справ належать, у тому числі:

  1. спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
  2. спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень (компетенційні справи);
  3. за зверненням суб’єкта владних повноважень в окремих випадках;
  4. щодо доступу до публічної інформаціїтощо.