1. Частиною 1 статті 105Цивільного кодексу Українипередбачено, що учасники юридичної особи зобов’язані протягом трьох днів письмово повідомити про припинення юридичної особи орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення. Частиною 9 Статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» визначено перелік документів, які необхідно надати державному реєстратору:
 1. Перевірка в податковій
 2. Перевірка в Пенсійному фонді
 3. Розрахунки з кредиторами та інші дії при ліквідації підприємства
 4. 5. Закриваємо в банківських установах всі рахунки, також закриваємо філії та представництва підприємства.
 5. 6. Проводимо інвентаризацію та оцінку майна підприємства.
 6. 7. По закінченні строку пред’явлення кредиторами своїх вимог ліквідаційна комісія (ліквідатор) складають проміжний ліквідаційний баланс, який підлягає затвердженню на загальних зборах учасників підприємства. До проміжного ліквідаційного балансу включаються вимоги кредиторів, визнані ліквідаційною комісією.
 7. 8. Після затвердження проміжного ліквідаційного балансу, ліквідаційна комісія (ліквідатор) проводять розрахунки з кредиторами в порядку черговості, що передбачена ст. 112 Цивільного кодексу України.
 8. 9. У разі недостатності коштів для розрахунку з кредиторами, продаємо проінвентаризоване майно. У разі недостатності всіх активів підприємства для розрахунку з кредиторами, в місячний термін звертаємося до господарського суду за своїм місцезнаходженням із заявою про порушення справи про банкрутство. Після порушення справи про банкрутство процедура ліквідації регулюється вже Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
 9. 10. Після розрахунків з кредиторами, ліквідаційна комісія (ліквідатор) складають акт ліквідаційної комісіїз ліквідаційним балансом, який підлягає затвердженню рішенням засновників (учасників) або уповноваженим ними органом.  Черговість задоволення вимог кредиторів в процедурі ліквідації за рішенням власника встановлена ст. 112 Цивільного кодексу України.
 10. 11. Закриття в банківській установі поточний рахунок, яким ми користувалися для проведення розрахунків з кредиторами.
 11. 12. Зняття підприємства з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового пенсійного (соціального) страхування відбувається без Вашої участі (автоматично) після отримання вказаними вище органами інформації від держреєстратора в електронному вигляді.
 12. 13. Проводимо розрахунки з учасниками нашого товариства з обмеженою відповідальністю у разі, якщо після розрахунків з кредиторами ми ще маємо в своєму розпорядженні будь-які активи.
 13. 14. Щодо печаток і штампів підприємства.
 14. Передаємо до відповідної архівної установи документи, які підлягають тривалому зберіганню, одержуємо про це відповідну довідку. Тривалому зберіганню, наприклад, підлягають відомості про виплату заробітної плати (75 років).
 15. 16. Не раніше, ніж через два місяці з моменту подачі держреєстратору першого рішення про ліквідацію, але не пізніше шести місяців, організовуємо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про ліквідацію нашого підприємства як юридичної особи.

Для цього подаємо держреєстратору наступний перелік документів:

Вартість ліквідації підприємства — від 7000 грн 4 місяці.