Отримання посвідки на постійне проживання

Запрошення для іноземця
04.12.2017
Отримання посвідки на тимчасове проживання
04.12.2017

Отримання посвідки на постійне проживання

Право на отримання посвідки на постійне проживання мають:

1) іноземці та особи без громадянства, які відповідно до Закону України „Про імміграцію”іммігрували в Україну на постійне проживання;

2) іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття рішення про припинення громадянства України залишилися постійно проживати на її території.

2.2. Разом із заявою для оформлення посвідки на постійне проживання іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів чи підрозділів ДМС (далі — територіальні органи чи підрозділи ДМС) за місцем проживання подаються:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;

2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

3) копія рішення про надання дозволу на імміграцію;

4) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

5) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з’являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах);

6) копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (у разі її наявності).

2.3. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, зазначеним в абзацах другому, третьому та п’ятому пункту 4 Прикінцевих положень Закону України “Про імміграцію”, замість документа, зазначеного в підпункті 3 пункту 2.2 цього розділу, подаються документи, визначені пунктом 4 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 (далі — Порядок оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання).

2.4. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території, замість документа, зазначеного в підпункті 3 пункту 2.2 цього розділу, подається довідка про припинення громадянства України, видана територіальним органом або підрозділом ДМС відповідно до форми 47, затверджена наказом МВС України від 16 серпня 2012 року № 715 „Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1549/21861.

Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

1) діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

2) висококваліфіковані спеціалісти і робітники,гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

3) особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;

4) особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

5) особи, які раніше перебували в громадянстві України;

6) батьки,  чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;

7)  особи,  які  безперервно  проживали  на території України протягом  трьох  років  з  дня  встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

8)  особи,  які  прослужили  у  Збройних  Силах України три і більше років.

 

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

1) одному з подружжя,  якщо другий з  подружжя,  з  яким  він перебуває у шлюбі понад два роки,  є громадянином України, дітям і батькам громадян України;

2) особам,  які  є  опікунами  чи  піклувальниками   громадян України,  або  перебувають  під  опікою  чи  піклуванням  громадян України;

3) особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

4) особам,  імміграція  яких  становить державний інтерес для України;

5)  закордонним  українцям,  подружжям закордонних українців, їх  дітям  у  разі їх спільного в’їзду та перебування на території України.

 

Строк та вартість послуги:

80 днів – 10000 гривень