ЛІМІТ ВИТРАТ

ЛІМІТ ВИТРАТ — 1) гранична норма або гра­нична величина витрат на окремі види господар­ської діяльності підприємства чи його підрозділів;

2) сума коштів, яку власник (тримач) банківської платіжної картки може використовувати для розрахунків за допомогою картки. Складається із залишку на картрахунку за мінусом суми незнижувального залишку.