ЛІМІТ ВИТРАТНИЙ (ЛІМІТ АВТОРИЗА­ЦІЇ)

ЛІМІТ ВИТРАТНИЙ (ЛІМІТ АВТОРИЗА­ЦІЇ) — гранична сума коштів, приступна тримачеві платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій із застосуванням цієї картки. Л.в. обчислюють відніманням від суми залишку коштів на картрахунку суми незнижувального за­лишку та суми заблокованих, але не списаних коштів, а в разі відкриття клієнтові кредитної лінії — відніманням від суми кредитної лінії та залишку коштів на картрахунку суми заблокованих, але не списаних коштів.