ЛІМІТ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

ЛІМІТ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ — ре­сурсний показник, що характеризує граничну величину капітальних вкладень (серед них і буді­вельно-монтажних робіт) для запланованого вве­дення в дію потужностей, підприємств, об’єктів і створення нормативного наробку капітального будівництва. Встановлюється в планах капітального будівництва на підставі відповідної проектно-кошторисної документації в чинних кошторисних цінах і нормах. Л.к.в. розраховують множенням ве­личини виробничої потужності на норматив питомих капітальних вкладень. Контроль за використанням Л.к.в. здійснюють на підставі відносних і абсолютних показників. Відносний показник (індекс) використан­ня Л.к.в. визначають як співвідношення фактично освоєних капітальних вкладень з початку звітного періоду з Л.к.в. на цей період. Абсолютний показник використання Л.к.в. обчислюють як різницю між фак­тичним обсягом капітальних вкладень та їх лімітом за певний період часу. Аналогічно визначають ці показники за обсягом будівельно-монтажних робіт.