ЛІМІТ КАСИ

ЛІМІТ КАСИ — гранична сума грошей, яка може зберігатися в касі підприємства (організації, установи). її визначає банк залежно від конкретних умов діяльності підприємства. Основною метою лімі­тування каси є обмеження готівки в касах під­приємств і максимальне її залучення до кас банків із зарахуванням на рахунки суб’єктів господа­рювання.