ЛІМІТ КОЛИВАННЯ ЦІН

ЛІМІТ КОЛИВАННЯ ЦІН — гранично допус­тимі межі зростання або зниження цін на товарних, фондових чи валютних біржах протягом однієї бір­жової сесії. Його запроваджують з метою запобі­гання спекулятивним операціям.