ЛІМІТ КРЕДИТНИЙ

ЛІМІТ КРЕДИТНИЙ — 1) максимальна сума кредиту, яку кредитор (банк) може надати одному позичальникові чи групі позичальників;

2) верхня межа використання підприємством кредитних коштів у господарському обороті, яку підприємство встановлює в системі своїх внутрішніх нормативів (з урахуванням ефекту фінансового левериджу, забезпечення необхідної фінансової стійкості підприємства і граничної вартості капіталу).